Školkové děti

Kroužky jsou určeny dětem školkového věku (3-6 let), ale mohou se účastnit i děti mladší či starší, pokud mají zájem.

Taneční hrátky

Hudba a pohyb

Středa 16:30 - 17:15

Děti se učí naslouchat hudbě a cítit rytmus písniček, které doplňují tancem se šátky, obručemi a dalšími pomůckami. 

Rozvíjí především pohybovou koordinaci, smysl pro rytmus, ale také rychlost a vytrvalost.

Cvičí sestavy na známé a oblíbené písničky. Procvičují také koordinaci pohybů a balanc.

Během hodiny může doprovod zůstat v sále a sledovat počínání všech přítomných (a nebo si můžete skočit třeba na kafe).


Přírodovědný kroužek

Zkoumám a pozoruji

Úterý 15:15 - 16:45

Děti pozorují přírodu kolem sebe, to jak se mění během roku - jak vypadá les na podzim, kdy teče v potoce nejvíce vody, jaké přírodní materiály nejlépe plavou, co dokáže mráz... Seznamují se zvířaty volně žijícími u nás, ale i exotickými, poznávají rostliny a zjišťují, čím nám mohou být užitečné. Poznávají přírodní zákony a vztahy mezi organismy navzájem a to tou nejpřirozenější cestou - tedy hrou. Také tvoří z přírodních materiálů a nebo dělají to, co jim zrovna přijde nejlepší.

Pokud nám počasí nepřeje, nabízí se celá řada činností a vědeckých pokusů, které můžeme provádět v teple a pod střechou v naší improvizované laboratoři.

Maximálně se snažíme o pobyt venku a zatím nám to tak na 90% vychází.

Výtvarné hrátky

tvořím dobře, tvořím rád

Úterý 17:00 - 18:00

Kroužek je zaměřen na výtvarnou činnost - různé výtvarné techniky (kresba, malba, koláž, akvarel, modelování), které jsou doplněny tvorbou z nejrůznějších materiálů (obvyklých i měně, recyklovaných či přírodních). 

Vyrábíme nejen umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty, ale také dekorace, hračky a praktické předměty denní potřeby.

Cílem je především na rozvoj kreativity, představivosti, jemné motoriky a grafomotoriky.