Školkové děti

Kroužky jsou určeny dětem "školkového" věku, ale mohou se účastnit i děti starší, pokud mají zájem.

Všeobecná sportovní přípravka

Pohyb

Pondělí 17:00 - 18:00 Sokolovna Škvorec

V září 2020 bude Všeobecná sportovní přípravka probíhat na hřišti pod Sokolovnou v Úvalech (za deště se nekoná). 

Sama postrádám a od mnohých slýchám, že v Úvalech není žádné cvičení pro malé děti, kde by se mohly dostatečně vyřádit a zároveň se něco naučit.

Bohužel se nám zatím nevydařila komunikace s místní sokolovnou. Cvičení tedy probíhá v sokolovně ve Škvorci (Tyršova 176).

Kroužek na kterém se běhá, skáče, leze, plazí, šplhá, podlézá, prolézá, přelézá, přeskakuje, odráží, dopadá, klouže, kutálí, hází a tak :)

Kroužek by měl být především pro děti od 3 do 6 let, ale pokud máte třeba mladšího sourozence, kterému budete asistovat tak, aby kroužek zvládl, není problém.

Kapacita kroužku je omezena, kdo dřív přijde... 

Taneční hrátky

Hudba a pohyb

Středa 16:00 - 16:45 17:00 - 17:45 Náměstí Arošta z Pardubic 16

Děti se učí naslouchat hudbě a cítit rytmus písniček, které doplňují tancem se šátky, obručemi a dalšími pomůckami.

Rozvíjí především pohybovou koordinaci, smysl pro rytmus, ale také rychlost a vytrvalost.

Cvičí sestavy na známé a oblíbené písničky. Procvičují také koordinaci pohybů a balanc.

Během hodiny může doprovod zůstat v sále a sledovat počínání všech přítomných (a nebo si můžete skočit třeba na kávu, nebo zacvičit). 

Přírodovědný kroužek

Zkoumám a pozoruji

sháníme vhodné prostory

Děti pozorují přírodu kolem sebe, to jak se mění během roku - jak vypadá les na podzim, kdy teče v potoce nejvíce vody, jaké přírodní materiály nejlépe plavou, co dokáže mráz... Seznamují se zvířaty volně žijícími u nás, ale i exotickými, poznávají rostliny a zjišťují, čím nám mohou být užitečné. Poznávají přírodní zákony a vztahy mezi organismy navzájem a to tou nejpřirozenější cestou - tedy hrou. Také tvoří z přírodních materiálů a nebo dělají to, co jim zrovna přijde nejlepší.

Pokud nám počasí nepřeje, nabízí se celá řada činností a vědeckých pokusů, které můžeme provádět v teple a pod střechou v naší improvizované laboratoři.

Maximálně se snažíme o pobyt venku a zatím nám to tak na 95% vychází.

Výtvarné hrátky

tvořím dobře, tvořím rád

sháníme vhodné prostory

Kroužek je zaměřen na výtvarnou činnost - různé výtvarné techniky (kresba, malba, koláž, akvarel, modelování), které jsou doplněny tvorbou z nejrůznějších materiálů (obvyklých i měně, recyklovaných či přírodních). 

Vyrábíme nejen umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty, ale také dekorace, hračky a praktické předměty denní potřeby.

Cílem je především na rozvoj kreativity, představivosti, jemné motoriky a grafomotoriky.