Školkové děti

Kroužky jsou určeny dětem školkového věku (3-6 let), ale mohou se účastnit i děti mladší či starší, pokud mají zájem.

Všeobecná sportovní přípravka

Pohyb

Pondělí 17:00 - 18:00 Sokolovna Škvorec

Od května Všeobecná sportovní přípravka přesunuta na hřiště pod Sokolovnou v Úvalech (za deště zůstáváme ve Škvorci). 

Sama postrádám a od mnohých slýchám, že v Úvalech není žádné cvičení pro malé děti, kde by se mohly dostatečně vyřádit a zároveň se něco naučit.

Bohužel se nám zatím nevydařila komunikace s místní sokolovnou, ale nevzdáváme to. Prozatím tedy zkusíme přesunot cvičení do Škvorce (Tyršova 176)

Kroužek na kterém se běhá, skáče, leze, plazí, šplhá, podlézá, prolézá, přelézá, přeskakuje, odráží, dopadá, klouže, kutálí, hází a tak :)

Kroužek by měl být především pro děti od 3 do 6 let, ale pokud máte třeba mladšího sourozence, kterému budete asistovat tak, aby kroužek zvládl, není problém, aby se zapojil.

Taneční hrátky

Hudba a pohyb

Momentálně nejsou, snad seženeme prostory ve vhodný čas a začali bychom opět v září.

Děti se učí naslouchat hudbě a cítit rytmus písniček, které doplňují tancem se šátky, obručemi a dalšími pomůckami.

Rozvíjí především pohybovou koordinaci, smysl pro rytmus, ale také rychlost a vytrvalost.

Cvičí sestavy na známé a oblíbené písničky. Procvičují také koordinaci pohybů a balanc.

Během hodiny může doprovod zůstat v sále a sledovat počínání všech přítomných (a nebo si můžete skočit třeba na kávu, nebo zacvičit). 

Přírodovědný kroužek

Zkoumám a pozoruji

Středa 15:15 - 16:45

Děti pozorují přírodu kolem sebe, to jak se mění během roku - jak vypadá les na podzim, kdy teče v potoce nejvíce vody, jaké přírodní materiály nejlépe plavou, co dokáže mráz... Seznamují se zvířaty volně žijícími u nás, ale i exotickými, poznávají rostliny a zjišťují, čím nám mohou být užitečné. Poznávají přírodní zákony a vztahy mezi organismy navzájem a to tou nejpřirozenější cestou - tedy hrou. Také tvoří z přírodních materiálů a nebo dělají to, co jim zrovna přijde nejlepší.

Pokud nám počasí nepřeje, nabízí se celá řada činností a vědeckých pokusů, které můžeme provádět v teple a pod střechou v naší improvizované laboratoři.

Maximálně se snažíme o pobyt venku a zatím nám to tak na 95% vychází.

Výtvarné hrátky

tvořím dobře, tvořím rád

Středa 17:00 - 18:00

Kroužek je zaměřen na výtvarnou činnost - různé výtvarné techniky (kresba, malba, koláž, akvarel, modelování), které jsou doplněny tvorbou z nejrůznějších materiálů (obvyklých i měně, recyklovaných či přírodních). 

Vyrábíme nejen umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty, ale také dekorace, hračky a praktické předměty denní potřeby.

Cílem je především na rozvoj kreativity, představivosti, jemné motoriky a grafomotoriky.